Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | 500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T7
500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô
500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

500 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vi mô – T7

MICRO_1_T7_21: Loại hoạt động nào hiếm khi nào tạo ra lợi nhuận kinh tế:
○ Đổi mới ( inovation).
○ Khai thác một lợi thế do độc quyền.
● Làm việc chăm chỉ suốt đời trong trang trại.
○ Chấp nhận rủi ro.

MICRO_1_T7_22: Trong hai năm qua, tiền lương thực tế theo giờ đã giảm. Việc tăng lên trong tỷ phần tham gia của lực lượng lao động thời gian này có thể là kết quả của:
○ Hiệu ứng thay thế.
● Hiệu ứng thu nhập.
○ Sự tăng lên trong tiền lương tối thiểu.
○ Di dân không thống kê được trong lực lượng lao động.

MICRO_1_T7_23: Điều gì khiến cho tiền lương của những lao động trong các nông trại tăng lên?
○ Một sự gia tăng di dân đến từ các nước có lương thấp.
○ Một sự gia tăng hàng nông nghiệp nhập khấu.
● Một sự cải thiện trong chất lượng máy nông nghiệp.
○ Những chủ nông trại trong vùng có được một đại diện chung để mặc cả tiền lương.

MICRO_1_T7_24: Khi người ta vẫn còn học đại học, mặc dù biết rằng lợi suất do có bằng cấp cao hiện thấp hơn tỷ suất lợi tức tiết kiệm, điều này cho thấy:
○ Họ định giá thu nhập tương lai lớn hơn các ngân hàng định giá.
○ Họ từ bỏ sự ích kỷ của mình.
● Họ cho rằng: có những lợi ích đối với giáo dục ngoài những tính toán tài chính.
○ Lãi suất chiết khấu phải âm.

MICRO_1_T7_25: Người ta không thích đầu tư cho giáo dục của mình khi:
○ Thu nhập lao động của những người có giáo dục cao tăng lên.
○ Thu nhập lao động của những người có giáo dục thấp giảm đi.
● Thu nhập lao động của những người có giáo dục cao giảm đi.
○ Chi phí giáo dục được bù đắp bởi các nguồn tài trợ.

MICRO_1_T7_26: Theo kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách, tiền lương thực tế của tiền lương tối thiểu sau những điều chỉnh định kỳ là:
○ Tăng lên rõ rệt.
● Hầu như không đổi so với mức tiền lương thực tế trung bình của xã hội.
○ Giảm xuống rõ rệt.
○ Dao động, giảm trong những năm trước 2004 và tăng trong những năm gần đây.

MICRO_1_T7_27: Việc tiến hành công đoàn hóa trong công nhân có thể:
○ Làm giảm khả năng đình công, bãi công.
● Dẫn đến tăng lương nhưng ôn hòa mà không xung đột.
○ Dẫn đến những yêu sách độc đoán trong các cuộc thương lượng.
○ Làm tăng sự quan tâm đến những vấn đề xã hội trong công nhân.

MICRO_1_T7_28: Nếu lãi suất là 10%/năm giá trị hiện tại của một khoản thu nhập vĩnh viễn hàng năm 500USD sẽ là:
○ 10.000 USD.
○ 476,19 USD.
● 5.000 USD.
○ Không xác định được.

MICRO_1_T7_29: Giả sử có một cái máy tạo ra một dòng thu nhập hàng năm là 100USD, lãi suất là i%/năm, giá của cái máy đó là P. Khi đó một hãng sẽ mua cái máy này nếu:
○ 100* (1+i) =P.
○ 100/P < i. ● 100/i > P.
○ 100/ (1+i) < P.

MICRO_1_T7_30: Một nhân tố có vai trò quan trọng hơn trong quá trình sản xuất khi:
○ Cầu dẫn xuất co dãn hơn.
○ Tầm quan trọng trong tiến trình sản xuất không ảnh hưởng đến co dãn cầu dẫn xuất của hãng đó.
● Cầu dẫn xuất kém co dãn hơn.
○ Tầm quan trọng trong tiến trình sản xuất có thể khiến cho co dãn cầu dẫn xuất tăng lên hoặc giảm đi.