Home | Trắc nghiệm | Tài chính | 416 câu trắc nghiệm TTCK – P4
416 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán (có đáp án kèm theo)
416 câu trắc nghiệm thị trường chứng khoán (có đáp án kèm theo)

416 câu trắc nghiệm TTCK – P4

TTCK_1_P4_41: Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thực hiện bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng bắt buộc phải thực hiện đấu giá qua trung gian giao dịch chứng khoán nếu khối lượng cổ phần bán ra công chúng có giá trị.
● 10 tỷ đồng trở lên
○ Từ 1 đến 1 0 tỷ đồng
○ 5 tỷ đồng trở lên
○ Tùy doanh nghiệp có muốn thực hiện đấu giá qua trung tâm hay không.

TTCK_1_P4_42: Điều kiện được đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với cổ phiếu là:
○ Doanh nghiệp cổ phần có vốn 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán:
○ Doanh nghiệp cổ phần có vốn từ 5 tỷ trở lên có ít nhất 50 cổ đông trong tổ chức phát hành, có tình hình tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán
● Doanh nghiệp cổ phần có vốn từ 10 tỷ trở lên có ít nhất 100 cổ đông ngoài tổ chức phát hành, có tài chính lành mạnh, báo cáo tài chính 1 năm được kiểm toán.
○ Không câu nào đúng.

TTCK_1_P4_43: Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN, cổ đóng chiến lược được phép mua
● Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.
○ Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.
○ Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.
○ Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.

TTCK_1_P4_44: Công ty cổ phần ABC phát hành trái phiếu trị giá 10 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng. Đợt phát hành này ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán của công ty như sau:
○ Tăng vốn lưu động.
○ Tăng vốn lưu động và tăng tổng nợ
● Tăng vốn lưu động, tăng tổng nợ và tăng tổng tài sản
○ Tăng vốn lưu động, tăng tổng nợ, tăng tổng tài sản và tài sản và quyền sở hữu.

TTCK_1_P4_45: Thị trường chứng khoán đang lên cổ phiếu REE đã tăng giá liên tục mấy phiên, là nhà tư vấn đầu tư, bạn sẽ khuyên khách hàng của mình:
○ Mua chứng khoán này vào vì tôi dự báo nó còn lên
○ Bán chứng khoán này vì tôi suy nghĩ đã lên mấy hôm rồi nó sẽ xuống
○ Không mua không bán gì cả vì từ trường chưa ổn định
● Chỉ cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng và để họ tự quyết định mua bán

TTCK_1_P4_46: Tại thời điểm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường
● Quyền sở hữu của cổ đông hiện hữu bị pha loãng;
○ Thuế thu nhập của công ty giảm;
○ Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được nhận lại vốn gốc;
● Thu nhập trên vốn cổ phần giảm

TTCK_1_P4_47: Cổ phiếu nào sau đây không được phép chuyển nhượng?
○ Cổ phiếu phổ thông
○ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức
● Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
○ Tất cả các loại trên

TTCK_1_P4_48: Công ty cổ phần bắt buộc phải có
● Cổ phiếu phổ thông
○ Cổ phiếu ưu đãi
○ Trái phiếu công ty
○ Tất cả các loại chứng khoán trên

TTCK_1_P4_49: Mục tiêu chính của công tác thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán là:
● Bảo vệ quyền lợi của người đầu tư;
● Góp phần đảm bảo cho hoạt động thì chứng khoán công bằng công khai và hiệu quả
● Giảm thiểu rủi ro hệ thống;
○ Để người đầu tư ngày càng có lãi.

TTCK_1_P4_50: Việc quản lý chứng khoán tại hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện:
○ Thông qua hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoáng tại trung tâm lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán ghi sổ
○ Lưu giữ đặc biệt – lưu giữ chứng chỉ chứng khoán trong kho trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi
○ Do tổ chức phát hành quản lý
● a và b

TTCK_1_P4_51: Một công ty XYZ thống báo sẽ tách cổ phiếu, điều này sẽ làm:
○ Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách
○ Không thay đổi
● Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần
○ Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần

TTCK_1_P4_52: Khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua:
○ Cơ chế giao dịch tại SGDCK hoặc thị trường OTC trong đó SGDCK/Thị trường OTC cùng chia sẻ trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó với khách hàng.
● Cơ chế giao dịch tại SGD trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó.
● Cơ chế giao dịch tại thị trường OTC trong đó khách hàng chịu trách nhiệm về kết quả kinh tế của giao dịch đó
○ Tất cả đều sai

TTCK_1_P4_53: Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử lệnh bán chứng khoán của bạn đã được thực hiện thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Trong thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T + 3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:
○ Chủ nhật 18/7
○ Thứ hai 19/7
○ Thứ ba 20/7
● Thứ tư 21/7

TTCK_1_P4_54: Giả sử bạn bán khống 100 cổ phiếu phổ thông với giá 50$/cổ phiếu. Với mức ký quỹ ban đầu là 50%. Tỷ lệ lãi suất là bao nhiêu nếu bạn mua lại cổ phiếu này với giá 40$/cổ phiếu? Cổ phiếu này không trả cổ tức trong thời gian này và bạn không chuyển một khoản tiền nào ra khỏi tài khoản trước khi thực hiện giao dịch nói trên.
○ 20%
○ 25%
● 40%
○ 50%

TTCK_1_P4_55: Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán
○ Ngăn chặn sự thua lỗ
● Hưởng lợi từ sự sụt giá
○ Hưởng lợi từ việc tăng giá chứng khoán
○ Hạn chế rủi ro

TTCK_1_P4_56: Một công ty XYZ thông báo sẽ gộp cổ phiếu, Điều này sẽ làm:
○ Không thay đổi
● Tăng mệnh giá và giảm số cổ phần
○ Giảm mệnh giá và tăng số cổ phần
○ Tăng mệnh tương đương với chỉ số tách

TTCK_1_P4_57: Lệnh ATO là lệnh:
○ Được thực hiện tại mức giá cao nhất
○ Được ưu tiên trước lệnh từ trường
● Được sử dụng với mục tích làm tăng khối lượng giao dịch
○ Không làm ảnh hưởng đến mức giá khớp lệnh và khối lượng giao dịch

TTCK_1_P4_58: Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở là quỹ đầu tư
● Phát hành liên tục;
● Không niêm yết;
○ Ít hấp dẫn đầu người đầu tư;
● Phải mua lại chứng chỉ khi người sở hữu yêu cầu;
○ Chính sách đầu tư dài hạn.

TTCK_1_P4_59: Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:
○ Vốn điều lệ
● Thời gian hoạt động có lãi
○ Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.
○ Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành

TTCK_1_P4_60: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ:
○ Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
○ Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông
● Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty
○ Không có câu nào đúng