Home | 2018 | August | 08

Bài đăng theo ngày: 08/08/2018

Minh họa thực hiện câu lệnh validscale Stata

Sử dụng câu lệnh validscale trên Stata để đánh giá tính hợp lí của thang đo khi xây dựng bảng hỏi

Câu lệnh validscale trên Stata được sử dụng để đánh giá tính phù hợp của thang đo (độ tin cậy bên trong - Cronbach alpha, độ tin cậy tổng hợp - phân tích CFA), giá trị hội tụ, giá trị phân tán... cũng như sự thống nhất trong kết quả giữa các nhóm đối tượng tham gia khảo sát. Phần ...

Đọc tiếp »