Home | 2018 | August | 01

Bài đăng theo ngày: 01/08/2018

Phương pháp đánh giá tính hợp lí của thang đo

Sử dụng câu lệnh validscale trên Stata để đánh giá tính hợp lí của các thang đo trong bảng hỏi

Thang đo được sử dụng khá nhiều trong nghiên cứu lâm sàng, khoa học giáo dục hoặc tâm lý học. Mục đích chính của việc xây dựng các thang đo là cố gắng xác định được các đặc điểm không quan sát được của các đối tượng. Để các kết quả phân tích được là hữu ích thì các phản ...

Đọc tiếp »